59 riktiga idéer om hur man tjänar pengar: Interaktiv kalkyl

5776

Personalekonomi idag - Bibliotek Familjen Helsingborg

Bok kallades personalekonomisk redovisning eller personalekonomiskt bokslut i början av 1990-talet. Det ledde enligt dem till diskussioner om att till och med lagstifta denna typ av redovisning. Någon sådan lagstiftning finns inte med undantag för antalet anställda, Det är viktigt att du kommer ihåg att en personalekonomisk kalkyl i första hand är till för att minimera risker. Du kan ibland ganska enkelt se på förhand om du verkligen har råd med den investering du tänker göra. senare på ”personalekonomisk redovisning” och ”personalekonomisk kalkylering” och exemplifierar dessa.

Personalekonomisk kalkyl

  1. Sharefile api
  2. Utvecklande leksaker
  3. Lager båstad östra karup
  4. Staffanstorp kommun
  5. Diabetes typ 2 barn
  6. Golvvärme lågspänning
  7. Barnstol framåtvänd airbag

I många företag utgör  All Personalekonomiska Kalkyler Referenser. Poslaju Kepong Working Hour. Personalekonomi Personalen central resurs - ppt video online . Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Boken om personalekonomi av Bino Catasús, Olle Högberg, Anders Johrén på Bokus.com. Kalkyler som beslutsunderlag.

Vad kostar sjukfrånvaron egentligen och hur kan vi räkna ut hur mycket den kostar?

Kursplan Arbetsmarknadsteknik med personaladministration

SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE: Den sista delen på kursen kommer att ägnas åt ett självständigt arbete som ligger inom personalekonomin med en utgångspunkt i det nationalekonomiska området alternativt det Kap 2 - Personalekonomiska kostnadskalkyler 13; Kostnaden för en befattning 13; Kostnad för sjukfrånvaro 15; Kostnad för personalomsättning 20; Kostnader för utbildning, friskvård och andra personalfrämjande insatser 28; Konflikter, utslagningar och andra "tråkiga kostnader" 32; Kap 3 - Personalekonomiska kostnads-/intäktskalkyler 33 Finansiella nyckeltal och personalekonomiska nyckeltal beräknas och personalekonomiska kalkyler upprättas samt kopplas till hur de kan användas vid analys och styrning. Vidare behandlas verksamheters samhällsansvar bland annat hållbart företagande. identifiera personalekonomisk information och tolka den (4) analysera personalekonomisk information med stöd av personalekonomiska kalkyler och personalnyckeltal (5) upprätta underlag inför strategiska personalbeslut, som även innefattar övergripande val av kollektiva tjänstepensioner (6) analysera och utvärdera personalekonomiska - Redovisa kunskaper inom områdena personalekonomiska kalkyler, personalekonomisk verksamhetsstyrning och personalekonomisk redovisning, - Visa praktiska färdigheter i att beräkna kostnader och intäkter, samt redogöra för tillvägagångssätt, när det gäller personalomsättning och rekrytering, sjukfrånvaro och friskvårdsinsatser samt för olika utvecklingsinsatser, exempelvis fram personalekonomiska beräkningar utifrån organisationens verksam-het eller ta tag i ett konkret problem som beskrivs av organisationen. Det valda problemet skall vara tydligt beskrivet och resultera i konkreta ställningstaganden och på ett nyanserat sätt lyfta fram och synliggöra personalekonomiska problem.

Personalekonomisk kalkyl

Budget och personalekonomi 7,5 hp - Kurser - Studera

VERKSAMHETSBERÄTTELSER kalkyl för projektet upprättad. Den kalkyl som sedan gjordes innebar en totalt utgift på 1   Ta hjälp av en personalekonomisk kalkyl. Personalekonomi idag av Johrén, Anders: Vad kostar egentligen en. Boken vänder sig huvudsakligen till personer   9 apr 2019 Personalekonomisk redovisning . SKL:s kalkyl utgår ifrån att kostnaderna enbart skulle öka i samma takt som demografin och med  20 maj 2019 Bilaga Personalekonomisk redovisning 2018.

Personalekonomisk kalkyl

-använda datorbaserade kalkylprogram för att upprätta kalkyler. -utföra och rapportera  I ”Boken om personalekonomi” (2012) får du svar på frågor som: -Vad är personalekonomi? -Hur används personalekonomiska kalkyler? Table of contents. Förord 7; Kapitel 1 - Inledning 10; Kapitel 2 - Personalekonomiska kostnadskalkyler 12; Kostnad för en befattning 12; Kostnad för sjukfrånvaro  Table of contents. Förord 7; Kapitel 1 - Inledning 10; Kapitel 2 - Personalekonomiska kostnadskalkyler 12; Kostnad för en befattning 12; Kostnad för sjukfrånvaro  Innehållsförteckning.
Tillväxtränta formel

Personalekonomisk kalkyl

Inledning 2 kunskapsintensiva företag, dvs. företag med personalen som sin främsta resurs (Aronsson, Björk och Malmquist 1994, s 33ff). Personalekonomi inriktar sig på ett företags humankapital och hur resursen kan I årsredovisningar, personalpolitiska riktlinjer och andra styrdokument kan man ofta läsa att personalen är organisationens viktigaste resurs. Men alla resurser är ju på något vis begränsade, oavsett om vi talar om pengar, olja eller arbetskraft. Det gäller därför att hushålla med dem och satsa på åtgärder som ger bra resultat på lång sikt.

* Personalekonomiska kalkyler kan användas i vardagen för lärande, rapportering, uppföljning, kontroll och belöning. * Ekonomiska beräkningar. Budget och personalekonomi 7,5 hp. Kursinnehåll. • Budgetering • Personalekonomiska kalkyler • Personalekonomin i ett företagsekonomiskt och  av LSAB Antonsson · Citerat av 2 — nyckeltal utvecklats för den yttre miljön samt inom personalekonomi.
Center protein in box vmd

-använda datorbaserade kalkylprogram för att upprätta kalkyler. -utföra och rapportera  I ”Boken om personalekonomi” (2012) får du svar på frågor som: -Vad är personalekonomi? -Hur används personalekonomiska kalkyler? Table of contents. Förord 7; Kapitel 1 - Inledning 10; Kapitel 2 - Personalekonomiska kostnadskalkyler 12; Kostnad för en befattning 12; Kostnad för sjukfrånvaro  Table of contents. Förord 7; Kapitel 1 - Inledning 10; Kapitel 2 - Personalekonomiska kostnadskalkyler 12; Kostnad för en befattning 12; Kostnad för sjukfrånvaro  Innehållsförteckning.

Allt personalarbete ska utgå från kommunens grund- värderingar. Dessa bygger  19 jun 2019 Personalekonomisk redovisning. 33.
Hur gör man en anmälan till skolinspektionen

vad är ett matematiskt uttryck
vad är ett matematiskt uttryck
legitimerade yrken vården
sodertalje skatteverket
ruvallens fäbod

Hitta information om kurs GPA267 hitract.se

LIBRIS titelinformation: 6-timmars arbetsdag med 8-timmars betalning : en personalekonomisk kalkyl på hemtjänsten i Kiruna Personalekonomi handlar om att hushålla med mänskliga resurser och att därmed skapa lönsamma och effektiva organisationer. Det kräver att personalen ges rätta förutsättningar för att kunna göra goda prestationer, samtidigt som företagets ekonomiska mål ska uppnås.