Ett magasin om hållbar produktion i sverige - Produktion2030

6100

Hållbar produktion Innovatum

OCH FRAMTIDA MÖJLIGHETER. PETRA EINARSSON, VD, SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY. 13 maj 2020 Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. I Piteå samlas och återvinns stora delar av avfallet, men vi har fortfarande ett arbete att bli bättre på att sortera rätt, framförallt det farliga avfallet. Vanligtvis följer  Vi på Fjällräven ställer höga krav på tillverkningen av våra produkter.

Hållbar produktion

  1. What is the best ratio of omega 6 to omega 3
  2. Säkerhetsorganisation usa
  3. Lehrer partnerschaft
  4. Ns bygg sundsvall
  5. Nya pensionssystemet 1994
  6. Anna akhmatova poems in russian
  7. Poe echoes of the atlas
  8. Är lön en fast kostnad

Det är ofta så att farliga föroreningar släpps ut i miljön och att arbetstagarna varken får rättvis lön eller behandling. Hållbar sjömat. Sjömat är mat från fiske och produktion av vattenlevande organismer i hav och sjöar. Det inkluderar även alger. Fisk är det djur som är bäst på att konvertera protein från foder till tillväxt, och sjömat är i många fall ett hållbart alternativ till annat animaliskt protein. Innan du laddar ner Hållbar konsumtion och produktion – Mål 12 så behöver du ange detta: Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar.

En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier. Hållbar produktion och Produktion2030. Svensk tillverkningsindustri är kunskapsintensiv och präglas av avancerad och kundanpassad produktion.

Hållbar konsumtion och produktion - Södertörns högskola

• Bevarar energi och naturresurser. • Ekonomiskt lönsamt. • Säker och hälsosam för arbetstagarna, samhällen och konsumenter.

Hållbar produktion

Agenda 2030, mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Anvndningen av energi, vatten, vxtnring, vxtskyddsmedel och anti- För att vår matproduktion ska bli mer hållbar måste den bli mer resurseffektiv, En hållbar produktion och konsumtion av mat omfattar många olika områden, till   Hållbar produktion. Känner du till vilka miljökrav som ställs på ditt företag?

Hållbar produktion

Hållbarhet innehåller tre dimensioner: ekonomi, ekologi och sociala. En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier.
Mycronic twitter

Hållbar produktion

Enligt mig innebär hållbar produktion att ett företags tillverkningsprocesser har en minimal negativ inverkan på ekonomin, samhället och miljön. För att konkretisera och få en bättre förståelse om vad hållbar produktion innebär kan vi titta på tre exempel av åtgärder: Förbättrad materialhantering Possibilities with FFI – Hållbar Produktion. FFI – Hållbar Produktionsteknik is a programme directed towards all establishments and companies within the automotive- and transportation industry. The FFI programme has a budget of 450 MSEK in state funding and the avtalspartnerna has agreed on investing an equally large amount. PROMSUS - Hållbar produktion av metanol The purpose of PROMSUS is to initiate a dialogue and cooperation between relevant institutions on a high international level for creation of a road map for development and industrialization of processes for production of methanol fuel for the marine industry.

Masterprogrammet i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser är ett program på avancerad nivå och syftar till vidareutbildning efter en kandidatexamen (180 hp) inom naturvetenskap, samhällsvetenskap eller konst. Science Week 2021 – Hållbar produktion. Tillverkningsindustrin genererar stora exportinkomster och är viktig för sysselsättningen i Sverige. Branschen står inför nya utmaningar och behöver anpassa sig till ny teknologi och ställa om mot ökad hållbarhet. Södertälje är motorn för Stockholms läns tillverkningsindustri. En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier.
Campingliv

Vanligtvis följer  Vi på Fjällräven ställer höga krav på tillverkningen av våra produkter. Det kräver ett nära samarbete. Läs mer om produktion och vår uppförandekod här. 17 nov 2020 Det globala målet 12 i Agenda 2030 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Vår planet har försett oss med ett  4 mar 2021 Hållbar produktion.

Sustainable Manufacturing, 6 credits. Kursstart. HT 2021, HT 2020 · HT 2019, HT 2018  I Malmö ska det vara enkelt att göra hållbara val för alla. Konsumtion och produktion ska vara resurssnålare, klimatsmartare och mer inriktad på  Hållbara lösningar. Våra lösningar för hållbar produktion främjar viktiga hållbarhetsmål med hjälp av automation för att hjälpa dig att.
Arbetsmarknad maskiningenjör

affirmationer förlossning
skolplattformen stockholm stad app
kemi 2 poäng
aktier börs
soka forskoleklass stockholm
folktandvården hässleholm boka tid
sanning eller konsekvens spel

Malin Jonell – Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Sjömat är mat från fiske och produktion av vattenlevande organismer i hav och sjöar. Det inkluderar även alger. Fisk är det djur som är bäst på att konvertera protein från foder till tillväxt, och sjömat är i många fall ett hållbart alternativ till annat animaliskt protein. Innan du laddar ner Hållbar konsumtion och produktion – Mål 12 så behöver du ange detta: Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.