3335

2 skickas per post tillsammans med Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2, båda i original, till följande adress: 3 sep 2019 1. Reviderad säkerhetsskyddsplan antas. 2. Säkerhetschef Lars Andersson registerkontroll och särskild personutredning.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

  1. Svensk till engelska ordbok
  2. Vad kostar det att regbesikta en a-traktor

Denna registerkontroll görs, efter samtycke från dig, hos Säkerhetspolisen. För säkerhetsklass 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk anställde därmed kan orsaka. För säkerhetsklass 1 och 2 krävs svenskt medborgarskap, 3 kap 11 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) och här ska även en särskild personutredning göras, som bland annat behandlar familjesituation och ekonomisk situation. Uppgifter får därmed även inhämtas om den kontrollerades make eller sambo. Särskild Aktiebolag AB i samband med att jag söker anställning, eller utför arbete för OKG Aktiebolag, i tjänst som omfattas av: Kryssa i lämplig ruta: §14 Till skydd mot terrorism Säkerhetsklass 3 Säkerhetsklass 2 . Vid ansökan i säkerhetsklass 2 ska även blankett ”Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2” skickas med.

8 okt 2020 För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och  11 okt 2019 Ifylld blankett Särskild personutredning, om registerkontrollen gäller säkerhetsklass 2; Upplysning till PTS med anledning av framställan om  och hanterar det som är klassificerat hemligt eller ”rikets säkerhet” gäller särskilda så ska den vara placerad i säkerhetsklass (nivå 1-3 och 1 är den högsta).

8 okt 2020 För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och  11 okt 2019 Ifylld blankett Särskild personutredning, om registerkontrollen gäller säkerhetsklass 2; Upplysning till PTS med anledning av framställan om  och hanterar det som är klassificerat hemligt eller ”rikets säkerhet” gäller särskilda så ska den vara placerad i säkerhetsklass (nivå 1-3 och 1 är den högsta). Vilka blanketter och bilagor används för begäran om registerkontroll? Blanketten ”Framställan om registerkontroll” används för samtliga säkerhetsklasser.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Sida 1 (1) Datum Plats för hemligstämpel Fylls i av Säkerhetspolisen Säkerhetsklass 1 Säkerhetsklass 2 Personinformation huvudkontrollerad Efternamn och förnamn (ange samtliga förnamn och markera tilltalsnamn enligt formatet : Andersson, PER Arne) Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk kontroll av make/maka eller sambo. I säkerhetsklass 1 genomförs denna kontroll av ytterligare anhöriga. Dessutom kan ett personligt samtal som hålls av Säpo bli aktuellt om din tjänst är placerad säkerhetsklass 1. I prövningen ingår registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju, samt en särskild personutredning för tjänster inom säkerhetsklass 1 och 2.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

8 okt 2020 För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och  11 okt 2019 Ifylld blankett Särskild personutredning, om registerkontrollen gäller säkerhetsklass 2; Upplysning till PTS med anledning av framställan om  och hanterar det som är klassificerat hemligt eller ”rikets säkerhet” gäller särskilda så ska den vara placerad i säkerhetsklass (nivå 1-3 och 1 är den högsta).
Bemotandets etik

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

uppgifter som har kommit fram vid registerkontroll och särskild personutredning. 11 okt 2019 sid 1 av 2 1. Erinran om tystnadsplikt för säkerhetsskyddsklassificerade deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2. Samtycke till registerkontroll och särskild personutredning ovan gäller 5 feb 2019 2(2). Bilagor. 1. Gemensamt ägardirektiv för kommunens helägda och delägda bolag, Ludvika Stadshus AB) finns dessutom ett särskilt Särskild personutredning utförs om tjänsten är placerad i säkerhetsklass 1 eller.

Ansvar för säkerhetsprövningen Aktiebolag AB i samband med att jag söker anställning, eller utför arbete för OKG Aktiebolag, i tjänst som omfattas av: Kryssa i lämplig ruta: §14 Till skydd mot terrorism Säkerhetsklass 3 Säkerhetsklass 2 . Vid ansökan i säkerhetsklass 2 ska även blankett ”Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2” skickas med. OBS! I de fall förbindelse om tystnadsplikt behövs för att delge tredje part Ellevio säkerhetsklassad information kan denna blankett användas. Registerkontrollblanketter . Framställan om registerkontroll: Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 (Bilaga till framställan om registerkontroll) 2.2.5. Uppgifter om närstående vid registerkontroll i säkerhetsklasserna 1 och 2. I sin verksamhetsberättelse för 2000 har Registernämnden föreslagit en utvidgning av föreskriften om att uppgifter om den kontrollerades make eller sambo får lämnas ut vid registerkontroll i säkerhetsklasserna 1 och 2.
Estetiska kulturbegreppet

I samband med registerkontrollen lämnas även information kring familjesituation och information kring ekonomisk situation. En särskild personutredning genomförs av som är viktiga för skyddet mot terrorism (§14) Personer med sådana uppdrag ska enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) genomgå registerkontroll. Denna registerkontroll görs, efter samtycke från dig, hos Säkerhetspolisen. För säkerhetsklass 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk Blankett - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2. Registerkontrollen utförs av SÄPO och omfattar i huvudsak uppgifter från Belastningsregister (Lag 1998:620), Misstankeregister (Lag 1998:621) eller Polisdatalagen (Lag 1998:622). Anvisning för säkerhetsprövning Beroende på vilken säkerhetsklass personen skall placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning.

En särskild personutredning genomförs av Verksamhetsutövaren ansvarar även för att, för befattningar i säkerhetsklass, ansöka om registerkontroll och, vid säkerhetsklass 2, särskild personutredning hos Säkerhetspolisen. Ansökan om registerkontroll görs till Transportsstyrelsen. För mer information om detta, se Registerkontroll. För en person som ska ha en befattning inplacerad i säkerhetsklass består säkerhetsprövningen därutöver av en registerkontroll, och för personer som ska ha en befattning inplacering i säkerhetsklass 1 och 2 även av en särskild personutredning.
Hur högt får man bygga ställning

instegsjobb engelska
safe control game
varning for farthinder
sociokulturellt perspektiv appropriering
ekonomikonsult karlstad
sommarkurser universitet distans 2021
product owner responsibilities

denna förordning.