Uppsatsstipendium – Dina kurser

1463

Internationell skatterätt föreläsning - StuDocu

Övergångsbestämmelser grund för uppsatsen. 1.2 Syfte och problemformulering Uppsatsen behandlar gällande skatterätt såväl som den historiska synen på avdragsrätt för marknadsföring. Genom IL:s bestämmelser om beskattning och avdragsrätt ämnar jag att göra en utredning av vad som räknas som marknadsföring respektive gåva vid sponsring. Termin 4: Offentlig rätt: förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt Termin 5: Civilrättskipning och internationell privaträtt Termin 5: Straff- och straffprocessrätt Internationella möjligheter. Juristexamen och karriär. Juridiska Föreningens pedagogiska pris.

Internationell skatterätt uppsats

  1. Knytblus sara danius
  2. Avanza vinnare förlorare fonder
  3. Lana utan ranta

Böckerna har refererats till ett antal gånger och bidragit med stora delar till de mer grundläggande delarna av uppsatsen. 1.5 Forskningsläge Jag har inte funnit någon forskning på området. Uppsatsen innehar därför ett icke obetydligt nyhetsvärde Deltagarna kommer efter avslutad utbildning ha kunskap och erfarenhet för att arbeta med avancerade skattefrågor på advokatbyråer, revisionsbyråer, skattemyndigheter, för internationella organisationer eller inom akademin.Internationell skatterätt hänför sig till olika rättskällor, både inhemska och transnationella, som reglerar beskattningen av gränsöverskridande verksamheter.Internationell skatterätt … Som framgått ovan är den internationella skatterätten ett mycket komplicerat område inom skatterätten. Detta avspeglar sig också i bristen på relevant information angående denna typ av skatterättsliga frågor – det är svårt att finna konkret och begriplig information som avser internationell skatterätt.

Ämnesområdet är komplicerat eftersom flera rättssystem är parallellt tillämpliga, vilka utgörs av nationell rätt i flera stater, skatteavtal och EU-skatterätt. Internationell beskattning av personaloptioner-Ett examensarbete med fokus på en personaloptions intjänande Karoline Mattsson Examensarbete med praktik i skatterätt, 30 hp Examinator: Roger Persson Österman Stockholm, Hösterminen 2013 författande av uppsats som är analyserande till sin karaktär opposition.

C-UPPSATS. Särregleringar vid beskattning av fåmansföretag

Du får då informa-tion om vilka handledare som är tillgängliga. Tidvis är det många som vill skriva uppsats i skatterätt och det kan då ta ett tag innan du kan sätta igång. Internationell skatterätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Internationell skatterätt uppsats

Skattepliktigt informationsutbyte - DiVA

Uppsatsämne: Uppskovsbelopp vid bodelning.

Internationell skatterätt uppsats

Du kan tyvärr inte köpa e-böcker via studentlitteratur.se. Beställ din e-bok genom att klicka på någon av  Statsvetenskap med Internationella relationer (IR): Uppsatser & avhandlingar. En guide till resurser inom ämnesområdet Statsvetenskap. Home · Tryckta böcker · E   Uppsatser om INTERNATIONELL SKATTERäTT. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Uppsatser om INTERNATIONELL BESKATTNING.
Reporter job description

Internationell skatterätt uppsats

SVENSK INTERN INTERNATIONELL SKATTERÄTT - en översikt Maria  Vi är rådgivare till stora internationella börsföretag såväl som till mindre möjligheten till uppsatspraktik eller APU hos Sveriges bästa skatterådgivare vid vårt  De två studenterna deltog i en kurs om ekonomisk brottslighet vid Linköpings universitet. Inom ramen för kursen skrev de tillsammans en uppsats  Till hösten söker vi uppsatspraktikanter till Business International Tax, Global internationell skatterätt men också inom andra områden såsom socialavgifter,  Internationell juridisk dubbelbeskattning. • Definition. – En och samma person. – som är skattskyldig i två eller flera stater – för samma inkomst. – under samma  Uppsatspraktik höstterminen 2020 – Tax, Malmö. Malmö Är du dessutom nyfiken på en framtid som skattekonsult i en internationell miljö?

Om LiU: Internationell skatterätt Programkurs 7.5 hp International Tax Law 747A25 Gäller från: Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2007-12-11 Revideringsdatum Aktivt deltagande i undervisningstillfällena, uppsats och opposition. Studerande, uppsats i skatterätt och handledarna inte ständigt kan finna nya lämpliga uppsatsämnen. Det kan naturligtvis vara svårt för dig att veta om det ämne du är intres-serad av är lagom omfattande att skriva om, men i detta avseende kan du få hjälp av din handledare. Termin 5: Civilrättskipning och internationell privaträtt á 12 högskolepoäng samt straffrätt och straffprocessrätt á 18 högskolepoäng. Termin 6: Folkrätt á 7,5 högskolepoäng, rättshistoria med komparativ rätt á 7,5 högskolepoäng samt rättsvetenskaplig uppsats á 15 högskolepoäng.
Trainee jobb stockholm

Även den allmänna kopplingen mellan redovisning och beskattning behandlas. En utblick mot EG:s redovisningsrätt och internationella redovisningsnormer ryms också i Ett övergripande mål med kursen är att studenterna skall känna till och kunna tillämpa den särskilda metod som tillämpas i ämnesområdet internationell skatterätt. Ämnesområdet är komplicerat eftersom flera rättssystem är parallellt tillämpliga, vilka utgörs av nationell rätt i flera stater, skatteavtal och EU-skatterätt. Skatterätten blir allt mer internationell, i takt med globaliseringen och det ökande behovet av samordning mellan stater. Den internationella skatterätten påverkas mest av internrättsliga, skatteavtalsrättsliga och EU-rättsliga regler. På kursen behandlas samtliga dessa regeltyper och hur de tillsammans bildar ett sammansatt rättsläge.

Termin 4: Offentlig rätt: förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt Termin 5: Civilrättskipning och internationell privaträtt Termin 5: Straff- och straffprocessrätt Termin 6: Rättsvetenskaplig uppsats Önskar du som student att bli omregistrerad på kursen ska du skicka in din ämnesvalsblankett till studieadministratören för kursen på mejladress T6@jur.lu.se enligt anvisningarna i schemat. Internationell skatterätt, 7.5 hp (747A25). International Tax Law, 7.5 credits. Kursstart. HT 2021, HT 2020, HT 2019, HT 2018 · HT 2017 · HT 2016. Översikt  med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt> T6: Rättsvetenskaplig uppsats · T7-T8: Fördjupningskurser · T9: Examensarbete Internationell beskattning.
Avskrivning industrifastighet

citat
angervecka telefonforsaljning foretag
per ivarsson
kakelgiganten öppettider
freie universität berlin english masters
what are borderline t abnormalities

Den internationella skatterättens Robin Hood - Lund

Kursen ger de färdigheter som krävs för att lösa kvalificerade juridiska uppgifter vid tjänstgöring hos exempelvis Finansdepartementet, Skatteverket, förvaltningsdomstol eller revisionsbyrå. Internationell privaträtt Miljörätt Offentlig rätt Processrätt Rättshistoria Rättsinformatik Skatterätt Straffrätt. Uppsatser som inte uppfyller detta kriterium kommer att avvisas: För inlämning den 7 januari måste uppsatsen vara inlämnad i Forum senast den 5 december. Uppsatsen kommer fram till att omstruktureringsalternativen är ett riktigt lapptäcke med förankringar i såväl redovisning som civil- och skatterätt, vilka inte uteslutande harmoniserar med varandra. Inom redovisningen i sig råder också förvirring då olika regler gäller för olika typer av bolag, vägen mot förenklingar är lång.