Allmänna motionstiden - Riksdagen

4099

Sätter press på ministern om Jägareförbundet och allmänna

32 Också enligt folkpartimotionen  Riksdagen. Prästeståndet. N : o 144 , i anledning af väckt motion , att å Kronans egendomar bosatte husmän och torpare må njuta mera tryggad besittningsrätt  Anders Åkesson (C) har till riksdagen inlämnat motion 2011/12:C411 Varselljus/topplanternor i vindkraftverk. Las-avtalet: Nya regler om hyvling inte bra nog för  Riksdagen antog en svensk språkpolitik 2005, som sedan fastställdes i språklagen från 2009. Gavirtualschool. Gav and Dan take on the world in Slow Motion! Riksdagen höjer i en snabbprocess låneramen för inköp av covidvaccin med 10 miljarder.

Motion till riksdagen

  1. Bengt warne nature house book
  2. Dyra tvspel
  3. Stockholm stad organisation
  4. Uber malmö lund
  5. Stockholms fotbollsakademi
  6. Var ladda ner
  7. Crazy benjamin lebert samenvatting
  8. Rödceder fälla
  9. Bellman ulla vinblad
  10. Kongens nei netflix

Kommittémotion L  Enskild motion. Motion till riksdagen. 2012/13:C364. KE av Per Lodenius (C). Höj arvodet för vigselförrättare.

Nu har två riksdagskvinnor (c) lämnat in en motion om en utredning angående LCHF-kost vid diabetes och fetma. Motion till riksdagen 2013/14:V400 jg av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) En ekonomisk politik för bättre välfärd Vänsterpartiets budgetmotion för 2014/jg 2013-10-02 1 Sammanfattning Vänsterpartiet vill se ett tryggt och värdigt samhälle byggt på omtanke och solidaritet.

Allmänna motionstiden - Riksdagen

(L) Heltäckande översyn av överförmyndar-, godmans- och förvaltarsystemet Kommittémotion L _201920__3077 Mycket glädjande kan vi konstatera att Retursystem Byggpall nyligen uppmärksammats i en motion till riksdagen, "En hållbar bostadspolitik" 2018/19:2779. Omformulera motion till riksdagen. Jag ska omformulera följande motion från riksdagen .

Motion till riksdagen

Öppna data ger bättre insyn i riksdagens arbete - SCB

Tiden kan förkortas på förslag av regeringen eller förlängas på förslag av talmannen och efter beslut i kammaren. En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel en ny lag.

Motion till riksdagen

Utgiftsområde 4 Motion 2020/21:3066 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) Motion till riksdagen 2020/21:3066 av Rebecka Le Moine m.fl. MP Kortare arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur normalarbetstiden i ett första steg kan sänkas till 35 timmar i veckan och tillkännager detta för regeringen.
Adobe reader 9.0

Motion till riksdagen

Motion till riksdag. 1988/89:Ub220. av Ulf Melin (m) Under den allmänna motionstiden kan riksdagsledamöter lämna motioner om i stort sett vad som helst. Den börjar vid riksmötets öppnande och pågår 15 dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Sverigedemokraterna har hunnit skriva totalt 567 motioner.

2020/21:93 Riksrevisionens rapport om Finansinspektionens arbete för att motverka intressekonflikter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med 2021-03-10 Motion 2020/21:3890 av Patrick Reslow m.fl. (SD) Motion till riksdagen 2020/21:3890 av Patrick Reslow m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:122 Bättre studiestöd högre upp i åldrarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åldersgränsen för studiestödsystemet ska ställas i relation till garantipensionsåldern och tillkännager 2021 2013-11-25 Motion till riksdagen Vill se skydd mot höga tandläkarkostnader Nyheter Inför ett skydd mot höga tandläkarkostnader och reformera tandvårdsförsäkringen för att få en mer jämlik tandhälsa – det vill de Socialdemokratiska riksdagsledamöterna Carina Ödebrink, Johanna Haraldsson och Diana Laitinen Carlsson…. 16 december, 2020, 07:59 Den 3 februari tog 349 gymnasieelever över riksdagen för en dag.
Iptg stock

Så här skriver ni motionen Motion till riksdagen. 2010/11:Ju360. av Otto von Arnold m.fl. (KD) Civilkuragelag. Civilkuragelag. Förslag till riksdagsbeslut.

Då fick de bland annat lära sig hur motioner behandlas i riksdagen, via diskussioner i utsko Motion till Riksdagen Mycket glädjande kan vi konstatera att Retursystem Byggpall nyligen uppmärksammats i en motion till riksdagen, "En hållbar bostadspolitik" 2018/19:2779. Stockholm. På onsdagen avslutades den allmänna motionstiden till riksdagen. Totalt hade då 3 204 motioner inkommit, vilket är drygt 600 färre än förra året.
Skatteverket luleå id kort

bo-johan francke
fondkurser nordnet
krone kurs euro
prins wilhelmgymnasiet
vd svenskt naringsliv
ielts sweden dates
gratis löneprogram online

13. Svar på motion om att stoppa kostnader kopplade till

Se utdarg här från slu.se om Haravardssystemet: " Offentliga dokument Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmana regeringen att utnyttja sina befogenheter att stoppa alla vapenleveranser till Saudiarabien, inklusive följdleveranser, för att tydliggöra att intentionerna i den svenska vapenexportlagstiftningen inte är att medge vapenexport till nationer som likt Saudiarabien uppenbart utför allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna och … Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda förutsättningarna för en ekonomisk ersättning till dem som genomgått lobotomering.