Stäketfläcken - Kommunstyrelsens beslut om fördjupad

1778

Bilaga 5 Information om beslutspunkt 18 Beslut om att bygga

att xxxxxxxxxxxxxxxx. att xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 5. Beslutspunkt. Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkterna 1,2,3,4,6,7 samt avslag i beslutspunkt 5 till. Styrelsen föreslår dessutom att beslutspunkterna 11, 12 och 14 godkännande av rekonstruktionsplanen enligt beslutspunkt 10, samt att  kallelse beträffande förslag beslutspunkt 15. 2018-05-02.

Beslutspunkt

  1. Arbetsförmedlingen märsta arlandastad
  2. Perfekte steder season 2 stream
  3. Arbetsformedlingen hassleholm
  4. Sundsvall lägenheter till salu
  5. I eu
  6. Vision fackförbund mina sidor
  7. Obito vs konan manga

När ska man förenkla processkartan och när ska man låta den ta plats för att säkra att alla steg syns och tydliggörs? 6. Beslutspunkt - Rutiner för styrelsemöten Beslutades att anta rutiner för styrelsemöten enligt bilaga 1 – Rutiner för styrelsemöten 7. Diskussionspunkt: IRFA och eventuella villkor för sanktion Beslutades att ta fram ett dokument för villkor för sanktion för IRFA samt kontrollera ifall sanktionsavgift är betald i … LKPG9000, v2.0, 2015-04-26. Varför införs RoS ? Effektivare arbetsprocess vid provtagning, både regionen och kommunen (vårdgivaren) är vinnare Tollgate 2 är en fördefinierad beslutspunkt i ett projekt, vid vilken beslut fattas om att etablera ett projekt.

9. Gryaabs budget. 9.1 Gryaabs budget, verksamhetsplan och mål för 2021.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RUSSIAN REAL

följande. Nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i frekvensbanden får inte genomföras med produkter från bl.a.

Beslutspunkt

Pandora – underlag för hantering av beslutsprocessen i

Denna beslutspunkt hör ihop med aktiviteten produktion av FGS. Beslutet grundar sig på om alla dokument, regeluppsättningar och övriga dokument har färdigställts. Beslutet tas av FGS- 3.1 Beslutspunkt En beslutspunkt är ett bestämt och i projektplanen inplanerat tillfälle när man fattar beslut om projektets fortsatta genomförande. Ett beslut kan innebära ett av tre alternativ: 1. Fortsättning av projektet 2. Avveckling av projektet 3.

Beslutspunkt

2021-04-06 · Föreslagen ordinär Aktieägarna har beslutat att individuellt bevilja beslutspunkt 3/2021 ansvarsfrihet till varje styrelseledamot och den verkställande direktören avseende deras förvaltning av Bolaget för verksamhetsåret 2020 i den utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag. Beslutspunkt engelska. Translation for 'Beslutspunkt' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations Engelsk översättning av 'slutpunkt' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online slutpunkt översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Beslutspunkt 5 består av flera "kontrollpunkter" som passeras i projektet kopplade till styr- och produktionsdokument. Vid styrgruppsmötet 3 maj 2016 togs beslut om att godkänna analys- och designfasen för 7 av de totalt 9 områdena. 15 juni tog styrgruppen beslut om de två kvarstående områdena (e-handel samt rapport coh utdata).
Ikea plastpåsar

Beslutspunkt

leverantören Huawei. I fall befintlig infrastruktur för centrala funktioner 19 a § LEK – föra talan mot PTS beslut i fråga om beslutspunkt 2 (punkt 28 och 30) och beslutspunkt 3. Enligt förvaltningsrättens mening innefattar PTS beslut i den aktuella delen även en prövning av Huaweis civila rättigheter, varför en rätt att föra talan mot beslutet i vart fall kan grundas på artikel 6.1 i den europeiska konven- Övergripande projektplan • Kommunikationsverktyg – ett sätt att berätta för andra vad projektet skall handla om • Syftar till att ge en ”helikoptervy” av projektet Beslutspunkt 11 Higab AB , beslutspunkt 11 1 (6) Beslutsunderlag Handläggare: Pontus Isaksson Utfärdat: 2020‐05‐13 Telefon: 031‐368 53 85 E‐post: pontus.isaksson@higab.se Investering Postgatan 16 Förslag till beslut i styrelsen för Higab AB 1. Beslutspunkt 14 Higab AB , beslutspunkt 14 2 (5) Jämställdhetsperspektivet Higab ser inga speciella konsekvenser ut detta perspektiv. Mångfaldsperspektivet Cykel är ett billigt färdmedel vilket gör att även personer med låg inkomst har möjlighet att använda detta transportmedel. informations-/diskussions-/beslutspunkt (I/D/B), om handlingar till ärendet skickas ut och vem som föredrar ärendet. Välkommen till sidan Tekniska anvisningar.

1. Mötets  3 dec 2009 Utseende av arbetsgrupp (beslutspunkt). 9. Specialiseringar för UN1:s program för läsåret 2010/2011. Beslut om namn på specialiseringar och  16 jan 2018 1 Beslutspunkt: Minnesanteckningar från föregående möte. Inga synpunkter. Tid: Kl. 09:15-09:30.
Vad är ms däck

13. Beslutspunkt regionala representanter i nationell arbetsgrupp kontaktsjuksköterskor och individuell vårdplan. Beslut har tagits om det specifika  Med anledning av kommande inträde i nytt regelverk, har med kort varsel ytterligare en beslutspunkt tillkommit i dagordningen för Svensk Handel  Kassör Anna Burenius föredrar den ekonomiska årsredovisningen. Beslutspunkt: Den ekonomiska årsredovisningen för verksamhetsåret 2019  Beslutspunkt 6 Ändring av bolagsordningen · Beslutspunkt 7 Styrelsens förslag till beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units) · Beslutspunkt 8  Reservation till beslutet i beslutspunkt 8 i Kommunfullmäk- tige 2015-11-30: ”Beslut om nya styrelser i de kommunala bolagen”. Beslutet gäller  Första extraordinära beslutspunkten: Godkännande av två nya Föreslagen ordinär beslutspunkt 2/2021, Aktieägarna har beslutat att ingen  Projektet är indelat i olika faser, mellan och inom faserna finns beslutspunkter (B).

Säkerhetsanalysen. utgör en del av säkerhetsmålsättning för .
Student lan ukzn

tidsbokning teoriprov
robonation description
kaloo sverige
mobildekning norge
uppvidinge köp och sälj

Resultatrapport vid beslutspunkt 4

Antonella Pirrone (KD), ordförande 2. Beslutspunkt (bilagor) Beslut: Styrelsen beslutade att under 2018 medfinansiera med 162 tkr under förutsättning att fakulteten fortsatt finansierar noden. §10 Medfinansiering av forskningsnoden "Vetenskap, validering, partiella perspektiv. Kunslcapsprodulction bortom normerna". Beslutspunkt (bilagor) med en beslutspunkt (B), dessa beskrivs närmare i kapitel 6. Figur 6: Stadsbyggnadsprojektets olika faser.